Ali Haydar Efendi Medresesi

Evsiz olur ama medresesiz olmaz. Medrese bizim cennetimizin yoludur.

Efendi Hazretlerimiz (kuddise sirruhu)

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Medine'de temelini attığı medreseler, tarih boyunca İslâmî eğitimin yapıldığı ve İslâmî ilimlerin sonraki nesillere aktarıldığı kurumlar olmuştur. Tarih boyunca çeşitli suretlere bürünmüş olan İslâmî eğitim kurumlarında Hz. Peygamber'in elinin değmiş olduğu Suffe Medresesinde bulunan asıllara riayet edilmesi kaliteli İslam alimlerinin yetişmesi için çok mühimdir. Ahıskalı Ali Haydar Efendi İslâmî İlimler Medresesi, ömrünü medreselerin ihyası davasına harcamış olan üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin anlayışı üzere kurulmuş bir temel İslâmî ilimler medresesidir.

Ahıskalı Ali Haydar Efendi medresesinde beş yıl süreyle yatılı eğitim gören talebeler, Arapça dilinin inceliklerine ve tüm ilimlerde lazım olan genel kaidelere vakıf olmak adına Sarf, Nahiv, Belağat ve Mantık dersleri almaktadır. Talebelerimiz, Arapça eğitimiyle paralel olarak başlayan Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Akaid dersleriyle temel İslâmî eğitimleri tamamlamaktadır. Programın dördüncü ve beşinci yıllarında bu ilimlere dair usul dersleri ve Kelam dersleriyle talebelerimizin iyi bir seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir. Bu derslerin yanında Talim & Tecvid, Hitabet, Tasavvuf, Literatür, Mükâleme ve Tarih dersleriyle talebelerimiz İslam münevverleri olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Dosyalar sekmesinden ders programımızı indirip inceleyebilirsiniz. Medresemizle alakalı aklınıza gelen tüm sorular ve kayıt için +90 537 397 5037 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bağışlarınızla bu hizmeti destekleyebilir, İslam alimlerinin yetişmesine vesile olabilirsiniz.

Diğer Dosyalar

PDF
Ahıskalı Ali Haydar Efendi Medresesi Müfredâtı

Ahıskalı Ali Haydar Efendi Medresesi Müfredâtı

PDF

Bir cevap yazın