İlmi Eserlerin Basılması

İnsanoğlu öldüğü zaman, üç şey müstesna bütün amellerinin sevabı sona erer: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.

Müslim, Vasiyyet, 14

İlim, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatından başlamak üzere asırlar boyunca kalem ile kayıt altına alınmış, sonraki nesillere yazılan kitaplar vasıtasıyla aktarılmıştır. İlmi eserler, İslam medeniyetinin en önemli miraslarıdır. Harf inkılabının neticesi olarak yabancı kaldığımız mirasımız, üzerinde çalışıp, ona sahip çıkacağımız günü beklemektedir.

İslam, baki olan hükümlerinin yanında onu zaman ve mekân üstü bir nizam haline getiren özellikleri sebebiyle her çağa, her insana farklı hitap eden bir dindir. Bu bağlamda selef âlimlerinden miras kalan ilim emanetine sahip çıkmak kadar, ilmi günümüzdeki insanların anlayacağı dilde onlara sunmak da mühim bir vazifedir.

Âlem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği olarak, hiçbir ticari gaye gütmeden ilmi eserlerin hazırlanmasına, basılmasına ve istifade edecek kimselere ulaştırılmasına gayret ediyoruz. Bu hususta mesai sarf eden hoca efendilerin emeklerinin zayi olmaması adına gereken tüm desteği kendilerine veriyoruz.

Şimdiye kadar neşrine vesile olduğumuz eserlerin e-kitap dosyalarına, “Basılan Kitaplar” sekmesinden ulaşabilir, ücretsiz olarak indirip istifade edebilirsiniz.

Bağışlarınızla bu hizmeti destekleyebilir, insanların istifade edeceği nice ilmi eserin neşrine vesile olabilirsiniz.

İlmi çalışmaları olup neşretme imkânı bulamayan hoca kardeşlerimiz iletişim bölümünden bize ulaşabilirler.

PDF
Siracü’l-Müttakin
PDF
Muhtasaru’l-Buhârî – 1
PDF
Muhtasaru’l-Buhârî – 2
PDF
Düreru’l-Müntesira mine’l-Kütübi’l-Mutebera

Düreru’l-Müntesira mine’l-Kütübi’l-Mutebera

PDF

PDF
el-Münbiü’l-Hâdî ilâ Tahkîki Mevâzii’l-Eydî

el-Münbiü’l-Hâdî ilâ Tahkîki Mevâzii’l-Eydî

PDF

PDF
Kurban Risalesi

Bir cevap yazın