Faaliyetlerimiz hususunda sık sık sorulan soruları bu sayfada bir araya getirdik. Cevabını bulamadığınız soruları bize sormaktan çekinmeyin.

İletişime geçmek için formu doldurup bize gönderebilirsiniz. Aynı şekilde Whatsapp ve Telegram hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEMİSLAMDER kimler tarafından ne zaman kuruldu?

Âlem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği’nin fikri temelleri, 2018 yılında İsmailağa cemaat umresinde bir araya gelen bir grup hoca ve ilim talebesi tarafından Medine-i Münevvere’de gerçekleşmiştir. Oradaki istişarelerin akabinde Türkiye’ye dönüldükten kısa bir süre sonra Âlem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği resmen kurulmuştur.

ALEMİSLAMDER’in hizmet alanları nelerdir?

Âlem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği’nin temel hizmet alanı, ehlisünnet inancına uygun, Mahmut Ustaosmanoğlu (kuddise sirruhu) hazretlerinin usulleri üzere eğitim veren medreseler kurmak ve bu alandaki mevcut kurumları desteklemektir. Bu asıl amacın yanında cemiyetimizin ihtiyaçları doğrultusunda ilmi eserlerin Müslümanların istifadesine sunulması, tebliğ ve irşad, sosyal yardım ve dini danışma gibi alanlarda da çalışmalarımız mevcuttur.

Yurt dışında faaliyetleriniz var mı?

Âlem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği’nin şimdilik yurtdışında herhangi bir faaliyeti yoktur.

Neden medrese kuruyorsunuz?

Asrımızda İslam’ın ve Müslümanların izzetli olmasının, Müslümanların ümmet şuuruna ulaşabilmelerinin yegâne yolu dinin yükünü sırtlanabilecek, donanımlı ve dininde samimi âlimler yetiştirmektir. Samimi âlimlerin membaı da, Osmanlı ecdadımızın takip ettiği usuller üzere kurulan medreselerdir. Bu bağlamda ilk hedefimiz; medrese kültürümüzü, üzerindeki tozlarından arındırıp, evvel emirde Akşemseddinleri, İbn Kemalleri yetiştirmektir. Zira tarih boyunca cemiyetler, önder şahsiyetlerin yönlendirmeleriyle hareket etmiştir. Bu bağlamda Müslümanların en önemli vazifesi hulefa-i raşidin gibi önderlerin yetişebileceği altyapıyı hazırlamaktır. Üstadımız Mahmut Efendi hazretlerine göre de bu âlimlerin yetişebileceği yegâne yer, ilimle beraber amelin, ibareyle beraber ahlakın öğrenildiği medreselerdir.

Sosyal yardım yaptığınız kişileri nasıl seçiyorsunuz?

Derneğimize bizzat başvuran ya da başkası tarafından delalet edilen kişileri evlerinde ziyaret edip durumlarını tespit ediyoruz. Tespitlerimiz neticesinde nakit, erzak ve ayni olarak yardım malzemelerini kendilerine ulaştırıyoruz.

İletişim Formu

Formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.
    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );