2021 Kurban Organizasyonu

Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

En‘am, 162

Kurban kesmek, asli ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan kadın-erkek her Müslüman için Hanefî mezhebine göre vacip bir ibadettir. Bu ibadet, kurban bayramı günlerinde, kurban olacak hayvanlardan birini kesmek ya da kestirmek suretiyle ifâ edilir.

Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaletlerinizle kurban ibadetinizi fıkhi kaidelere uygun şekilde yerine getiriyor; kurban etlerinizi ihtiyaç sahibi ailelere ve yatılı medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırıyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kurbanlar nasıl ve nerede kesiliyor?

Topladığımız her 7 hisse için bir büyükbaş hayvan alıp, Kurban bayramının 2 veya 3. gününde kesiyoruz. Kesimlerimiz genel olarak İstanbul içinde yapılmakla beraber duruma göre civar illerde de yapılabilir.

Kurbanlıkların yaş ve sağlık kontrolü yapılıyor mu?

Satın aldığımız hayvanların gerek küpe kontrolleri gerekse de diş kontrolleri yapılmaktadır.

Hisse bedeline hangi giderler dahil ediliyor?

Hisse bedelinin tamamı satın alınan hayvanın bedelidir. Derneğimizin organizasyonlarında hiçbir şekilde personel, kesim, nakliye ve depolama gibi maliyetler hisse bedeline katılmamaktadır. Bu gibi giderlerin bir kısmı dernek bütçesinden bir kısmı ise derneğe bağışlanan kurbanların değerlendirilemeyen kısımlarının nakde çevrilmesinden karşılanmaktadır.

Kurbanlardan elde edilen etleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kurban organizasyonundan elde edilen etler yatılı olarak eğitim gören talebelerin bir yıllık et ihtiyacı ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yapılan erzak yardımı için kullanılmaktadır.

Siz de kurban ibadetinizi gerçekleştirmek için bizi vekil tayin edebilirsiniz. Bir hisse bedeli: 1400 TL. Detaylı bilgi ve vekaletleriniz için: +90 537 397 5037

Bir cevap yazın